Svet-Stranek.cz
Články o očkování, testování, dezinformacích aj.
COVID 19 - informace

Extra - rozbory tvrzení Tomáše Marného a dr. Pekové:Články o očkování, testování, dezinformacích aj.

Extra - rozbory tvrzení Tomáše Marného a dr. Pekové

Flowee
12. 1. 2021

Libor Grubhoffer a Jakub Dvořáček: Nechat se očkovat je výraz solidarity s bližními

Šéfové předních vědeckých institucí popisují, jak stát zaspal s kampaní, která by skutečně vysvětlovala pozitiva očkování, jaké dezinformace jsou nejnebezpečnější a také to, jak by si člověk měl informace ověřovat

https://1url.cz/hKoR9
- - - - -
- - - - -

TADESCO
tomáš marný a kolektiv autorů
zprávy z celého světa

Držte si odstup od očkovaných lidí, uvádí dokument přímo od společnosti Pfizer
NEPŘIBLIŽUJTE SE K OČKOVANÝM. JE TO OFICIÁLNÍ

https://1url.cz/GKoXu
- - - - -

Protokol studie na vakcínu Pfizer

Zdroj: https://1url.cz/GKoXu

1 Souhrn
Web tadesco.org publikoval 14.5. 2021 překlad článku https://1url.cz/GKoXu z francouzské dezinformační stránky bibicabaya.fr (28. dubna 2021). https://1url.cz/0KoXR Tento článek předkládá tvrzení na základě studijního protokolu http://82.221.129.208/pfizervax.pdf ke studii vakcíny proti COVID od společnosti Pfizer (označení studie v Evropské databázi klinických studií EUDRACT: 2020-002641-42), https://1url.cz/RKoXs přičemž naprosto chybně interpretuje roli a obsah tohoto typu dokumentu.

Protokol klinické studie https://1url.cz/JKoXj je podrobná instrukce pro provedení studie, která se sepisuje před jejím schválením a zahájením (Je uveden mimo jiné v Helsinské deklaraci). https://1url.cz/PKoXh

· V protokolu jsou přesně stanoveny cíle studie, její trvání, požadovaná vyšetření, způsob léčby, způsob řešení některých předvídatelných situací (například odložení dalšího cyklu léčby nebo snížení dávky léku při výskytu nežádoucích účinků), ale i termíny průběžných hodnocení, způsob statistického zpracování atd.

· Protokol klinické studie musí být zhotoven před provedením studie, a tak popisuje nakládání s různými událostmi, které ve studii i teoreticky mohou nastat. – To je situace všech uvedených definic možných nežádoucích událostí, jejich kategorizace a popis, jak se zachovat v případě, že by nastaly. (To se zde týká obecně platné definice závažných nežádoucích reakcí a také metody ochrany, či sledování pokud by během studie došlo k početí – Tyto kroky bývají běžným opatřením klinických hodnocení)

· Na základě protokolu povolují regulační lékové agentury (jako například EMA, nebo SÚKL) a etické komise https://1url.cz/kKoXG provedení studie. Hodnotí se účelnost a předpokládaný přínos studie, účelnost prováděných vyšetření, přiměřenost případných rizik atd.

Jak je tedy z popisu patrné, opatření popsaná v protokolu neznamenají, že je daná studie zaznamenala. Kromě dezinterpretace reálného obsahu a významu protokolu studie tento článek navrch přidává ještě několik lživých tvrzení, která v daném dokumentu ani nejsou.

Na závěr článek přidává svou interpretaci o souvislosti očkování a nárůstu případů v Indii*, nepotvrzené tvrzení ohledně nárůstu dopravní nehod po očkování a spojuje očkování s fake news agendou depopulace Spojených států 2025, uvedené (a již smazané) na stránce Deagel.com. https://1url.cz/KKoXN (* Pozn.: Oproti tvrzení, nebyla Indie ani první, ani nejvíce proočkovanou zemí, factcheck). https://1url.cz/NKoXE

2 Příkladový rozbor tvrzení
Tvrzení:

Část tohoto dokumentu Pfizer říká:

1. Pokud se muž, který nebyl očkován, dotkne očkované ženy nebo dýchá vzduch, který ona dýchá (jinými slovy, prochází kolem ní v kanceláři) a následně má poměr se svou ženou, může jeho žena mít škodlivé vedlejší účinky a měla by se vyhnout tomu aby otěhotněla.
2. Pokud žena, která nikdy nebyla očkována, byla vystavena ženě, která očkována byla, může:
A. potratit
B. spontánně potratit
C. otrávit dítě svým mateřským mlékem
D. mít dítě s psychickými problémy

Fakta:

Jedná se o lež, protože tento dokument tato tvrzení neříká (pozn. nejedná se ani o dezinterpretaci textu a je vidět, že autor sází na neznalost čtenářů se studijními protokoly, to, že si daný protokol nepřečtou a nebudou umět v něm vyhledat).

Tvrzení:

Účastníci studie vakcín (tj. očkovaní) se stávají super-rozmetači. Není zmíněno, o co jde, ale vyvolává to nežádoucí vedlejší účinky u lidí, kteří vakcínu nikdy nedostali, když byli vystaveni těm, kteří ji dostali.

Fakta:

LEŽ– tento dokument neobsahuje toto tvrzení.

Tvrzení:

SAE: Nežádoucí vedlejší účinky u osoby, která byla vystavena někomu, kdo dostal vakcínu.

Fakta:

LEŽ - jedná se o obecné a základní definice závažných nežádoucích příhod (tj. nikoliv u jiných osob) – teoretické vymezení, co se za takovou příhodu považuje.

Odkazovaná stránka obsahuje přepis videa tvrdícího, že lidé očkovaní (mRNA vakcínami) jsou pro své okolí nebezpeční, jelikož kolem sebe šíří spike proteiny a mohou tím způsobovat u druhých osob neplodnosti, poruchy menstruačního cyklu, migrény a modřiny.
Závěrem stránka velmi emočně vyzívá, že pro ochranu vlastních dětí by lidé neměli dávat své děti do škol, jelikož je už samotným kontaktem s učiteli vystavují riziku, že budou neplodné.
Video několikrát odkazuje na hlavní stránku www.truthunmasked.org/…tml.

Ve skutečnosti žádná ze schválených vakcín proti COVID-19 nemůže ovlivnit neočkované osoby (Politifact a schvalovací dokumentace jednotlivých vakcín dle EMA, Comirnaty, Moderna, AstraZeneca, Janssen).
Kontakt s lidmi očkovanými proti COVID19 nepůsobí nežádoucí účinky pro druhé osoby (fullfact.org).
Neexistují důkazy, že by vakcíny proti COVID19 způsobovaly potíže s plodností, potraty, a to ani u očkovaných a žádná studie neidentifikovala příčinnou souvislost mezi očkováním proti COVID19 a možnými změnami menstruačního cyklu, který může být ovlivněn mnoha faktory.
Odkazované video je v komentáři také dále spojeno s dalšími konspiračními teoriemi jako např. Projekt Camelot od Kerry Cassidy nebo spojeno s dalšími teoriemi navazujícími na QAnon (Juan O Savin).

Dle factcheckingu serveru politifact.com se podobné dezinformace již velmi šíří americkými sociálními sítěmi a videy (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11,12), včetně prominentních antivax aktivistů (Christian Northrup (antivax a QAnon), Sherri Tenpenny and Lawrence Palevsky) a dezinformujícími sdruženími (America’s Frontline Doctors, a pspolky lékařů ).
Objevují se také zprávy, že na základě těchto informací již dochází v Americe místy k segregaci očkovaných osob od neočkovaných (např. učitelů ve školách).

Faktická tvrzení jsou blíže rozvedena níže:

Ovlivnění druhých osob očkováním
Tvrzení
Z těla naočkovaného mRNA vakcínou se šíří spike proteiny. Spike proteiny se dostávají ven skrze dech a póry a jsou nebezpečné pro lidské tkáně.

Fakta
Žádná ze schválených vakcín proti COVID-19 nemůže ovlivnit neočkované osoby (Politifact a schvalovací dokumentace jednotlivých vakcín dle EMA, Comirnaty, Moderna, AstraZeneca, Janssen).

V případě mRNA vakcín tělní buňky dostávají po omezený čas instrukci k vytváření spike proteinu, proti kterému se vytváří imunitní a protilátková odpověď.
Tento protein je exprimován na povrchu buněk (takže je imobilní) a nejedná se o plnohodnotnou virovou částici. To znamená, že nemůže nikoho dalšího nakazit, stejně, jako se nemůže nikdo jiný nakazit například inzulinem, který si píchá diabetik.
Schválené adenovirové vakcíny přinášejí do těla informaci o produkci spike proteinu navázanou na adenovirový nosič – ten je však zbaven své schopnosti se množit.
Produkcí viru měly v historii některé vakcíny na základě živého (oslabeného) viru, například orální poliovirová a rotavirová.
Tento jev se pak nazýval kontaktní imunitou a významně přispíval k vymýcení dětské mozkové obrny, jelikož jedno očkované dítě mohlo nepřímo naočkovat jiné.
Ve velmi vzácných případech však vakcíny na základě živých virů vedly k propuknutí onemocnění (Wiki).

Hlášení o účincích na lidi, kteří byli v kontaktu s očkovanými
Tvrzení
Ženy i muži, kteří se dostali do kontaktu s naočkovanými, z ničeho nic objevili na svém těle zvláštní modřiny, již desetiletá děvčata dostávají menstruaci, jedenáctiletá dívka měla menstruaci dvakrát za jeden měsíc poté, co byla v kontaktu s očkovaným.
Lidé mají silné migrény, narušený spánkový režim, krevní sraženiny velikosti pěsti.
Ženy, které byly roky v menopauze, najednou dostaly menstruaci, ve které byly velké krevní sraženiny.
Muž, který spí vedle své manželky, která byla naočkovaná, se probudí s modřinami na těle.

Fakta
Kontakt s lidmi očkovanými proti COVID19 nepůsobí nežádoucí účinky pro druhé osoby (fullfact.org).
Neexistují důkazy, že by vakcíny proti COVID19 způsobovaly potíže s plodností, potraty, a to ani u očkovaných.
Stejně tak žádná studie neidentifikovala příčinnou souvislost mezi očkováním proti COVID19 a možnými změnami menstruačního cyklu, který může být ovlivněn mimo jiné také stravou, stresem, cvičením nebo onemocněním.
Dle analýzy amerického systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) na webu healthfeedback bylo k 28. dubnu 2021 hlášeno celkově 142 menstruačních problémů, přičemž k tomu datu obdrželo v USA alespoň jednu dávku více než 141 milionů osob.

Trvání vytváření spike proteinů
Tvrzení
Nevíme, jestli lidské tělo někdy zastaví mechanismus vytváření spike proteinů.
Lidé, kteří dostali vakcínu, mohou spike protein produkovat navždy, takže nebude nikdy bezpečné se s nimi stýkat.

Fakta
Jak již bylo napsáno výše (bod 1), spike protein po očkování je navázán na tělní buňky. Samotná mRNA z očkování, která slouží k produkci spike proteinů v cílových buňkách je velmi rychle degradována vnitrobuněčnými procesy.
Spike protein setrvává v těle podobnou dobu, jako jiné proteiny – přesná doba není známá, nicméně předpokládá se, že se jedná o pár týdnů. (idsociety.org, Dr. Jen Gunter1, Dr. Jen Gunter2)

Odkazy
Video https://rumble.com/…tml
Anglický web: http://www.truthunmasked.org/…tml

Text zpracovali a k uveřejnění poskytli Čeští elfové
- - - - -
- - - - -

VĚDÁTOR
SPECIÁL: COVID HOAXY
29. července 2021

Od vágních tvrzení po zastaralé důkazy: rozbor rozhovoru se Soňou Pekovou

Opakování, matka mýtů

Tak se nám opět šíří další video s paní doktorkou Pekovou!
V rámci stránky Iluminátora https://1url.cz/3KGAo už najdete rozebrané tři její rozhovory, na které budu v průběhu dnešního článku ještě odkazovat (1, 2, 3), konkrétně – tento rozhovor pro Seznam zprávy z června 2020 (1), https://1url.cz/GKGAN dále pak tento rozhovor pro Reflex z října 2020 (2) https://1url.cz/LKGA2 a nakonec pak tento rozhovor pro Reflex z února 2021 (3). https://1url.cz/MKGAE

https://1url.cz/qKGAi
- - - - -
- - - - -

HOAX
INTERNETOVÁ ŠPINA, PODVODY, KLAMSTVÁ
11 februára 2021

Na hoaxe postavili tadesco.org a geneticka-vakcina.com svoju konšpiráciu

Žiaden list lekárky a genocída sa nekoná. Rovnako ako sestrička, ktorá zomrela po očkovaní. Neuveriteľné absurdné informácie pokladané ich autormi za zamlčovanú pravdu, sú nehoráznou hlúposťou. Hoci... ako pre koho.

https://1url.cz/5KoXi
- - - - -

NFNZ
Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Konspirační server Tadesco

Na základě shody mezi NFNZ, Konšpirátori.sk, společností Semantic Visions a projektem Atlas konspirací jsme zařadili Tadesco mezi konspirační weby.

https://1url.cz/fKoXW
- - - - -

Novinky.cz
24. 6. 2021

Majitelka olomouckého obchodu zakázala vstup očkovaným proti covidu

https://1url.cz/yKqKK
- - - - -

Seznam Zprávy
24. 6. 2021

Majitelka obchodu zakázala vstup očkovaným. Absurdní, diví se vakcinolog

Teorie o škodlivosti mRNA vakcín šíří například poslanec Lubomír Volný. Podle odborníků jsou to nesmysly, které někteří politici využívají ke svému marketingu. Uvěřila jim patrně i majitelka olomouckého obchodu.

https://1url.cz/3Kqe7
- - - - -

Novinky.cz
24. 6. 2021

Majitelka nechce v olomouckém obchodě očkované kvůli tisícům potratů v USA, vysvětlil její partner

https://1url.cz/eKqeA
- - - - -